Hulebyggeri på 4. årgang

4 y og 4.z har i faget Håndværk & Design arbejdet med skitser og arbejdstegninger af deres Drømmehuler, de har fundet inspiration i programmerne fra DR omkring Dansk Hulebyg, de har selv fundet og medbragt materialer til deres modeller og efterfølgende har de bygget modeller af Drømmehulerne.

Indvielse af den nybyggede skole

Den 9. maj skinnede solen over Østerbro og lagde en smuk ramme om indvielsen af den færdigbyggede skole.

Overborgmester Frank Jensen og Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev ønskede tillykke med en flot og indbydende skole og råbte sammen med eleverne højt hurra.

Alle elever skrev på en lap papir om morgenen deres bud på, hvorfor Vibenshus Skole er den sejeste. Erklæringerne blev puttet i hver deres ballon, og dagens farverige punktum blev sat, da 550 balloner blev sendt til vejrs. 

Link til artikel Østerbro avis: http://minby.dk/oesterbro-avis/vibenshus-skole-har-den-sygeste-legeplads/

Årets Skolepatrulje 2016

Politiet har udvalgt Vibenshus Skoles skolepatrulje ud af 43 skolepatruljer i Københavns Kommune – og det har de, fordi skolepatruljen er sikker i trafikken, hjælpsom og meget mødestabil.  Henrik Blomquist, der i mange år har stået for skolepatruljen, er blevet udnævnt som årets skolepatruljeinstruktør.

Vi sender hvert år vores kommende skolepatruljer på uddannelse i 3 dage sammen med politiet og skolepatruljeinstruktøren. Her lærer de, hvordan man skal agere som skolepatrulje, ligesom de lærer grundlæggende førstehjælp – det betyder, at skolens elever kan føle sig trygge og komme sikkert i skole.

Link: http://dks.cphpolice.dk/aarets-skoilepatrulje-i-koebenhavn-2016/

Vibenshus Skole er en skole i vækst og det naturlige valg for områdets forældre midt på Østerbro.

Vi er en ældre skole med 122 år på bagen, som rummer 576 elever og 50 ansatte struktureret i 2½ spor på vej til de 3. Skolen er kendetegnet ved en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe, kvikke elever i trivsel og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole, og lægger vægt på at alle kan føle sig trygge, at alle trives og bliver mødt med venlighed og respekt. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen, og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en solid økonomi har Vibenshus Skole et særligt godt fundament at bygge videre på.

Ud over at være midt i en udbygnings- og renoveringsproces, står vi overfor implementeringen af den nye folkeskolereform, en opdeling af skolen i to afdelinger og et særligt fokus på lærernes teamsamarbejde.