Rørvig 2016

Mange af vores elever har igen i år været på sommerkoloni i Rørvig med en del af vores personale. Her ses 9, klassernes sidste ophold på sommerkolonien, nogle har været med 9 år. De kommer til at savne det, eller som en af eleverne formulerede det:

Vi kommer til at savne at vandre gennem markerne for at nå den lokale Spar købmand, for at spendere vores penge på junk. Når vi beskylder hinanden for at slæbe sand op i køjerne. Når vi sidder på den lille strand og udveksler hemmelige tanker. Når vi vinder over kolonien Eriksminde i fodbold, så Mini bliver kastet højt op i luften. Når vi sidder på kajen i Rørvig havn og spiser is efter krabbefiskeri. Turene til Sommerland Sjælland, eller når vi torsdag aften bager pandekager og spiller bordtennis til langt ud på natten til tonerne af "September" (E.W.F.). Når Marie leger madmor og kommer med saftevand og banankage for sidste gang. Alt sammen for sidste gang

PS. Hils vores dejlige Rørvig

Indvielse af den nybyggede skole

Den 9. maj skinnede solen over Østerbro og lagde en smuk ramme om indvielsen af den færdigbyggede skole.

Overborgmester Frank Jensen og Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev ønskede tillykke med en flot og indbydende skole og råbte sammen med eleverne højt hurra.

Alle elever skrev på en lap papir om morgenen deres bud på, hvorfor Vibenshus Skole er den sejeste. Erklæringerne blev puttet i hver deres ballon, og dagens farverige punktum blev sat, da 550 balloner blev sendt til vejrs. 

Link til artikel Østerbro avis: http://minby.dk/oesterbro-avis/vibenshus-skole-har-den-sygeste-legeplads/

Spændte, nye viber

Onsdag d. 10. august startede vores tre nye 0. klasser. Alle elever og forældre mødte op i skolegården kl. 9.00 og var meget spændte. Eleverne blev råbt op, og sammen med deres 4. klasseven gik de op i klasserne. Forældrene fik mulighed for nogle smagsprøver på EAT- maden, så de kunne få en fornemmelse for hvilken mad, de kan bestille til deres børn.

Vi sluttede dagen af med at spille banko, hvor de elever, der fik pladen fuld først, råbte hurra. En dejlig dag med en masse glade børn og forældre.

 

Vibenshus Skole – faglighed og trivsel går hånd i hånd

Vibenshus Skole er en traditionsrig skole, hvor 543 elever og 50 ansatte hver dag har deres gang.

Skolen er kendetegnet ved kvikke elever i trivsel, en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole og lægger vægt på et trygt og inspirerende læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle deres faglige potentialer og sociale kompetencer. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden og afspejles i Vibenshus Skoles Grundlov, der fungerer som pejlemærke for alle med gang på skolen.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en solid økonomi har Vibenshus Skole et særdeles godt fundament.