Turboforløb i vikingetiden, Lejre

 

Særligt interesserede elever fra 6.årgang har nu startet en skriveproces med inspiration fra vikingetiden.

Eleverne skal i et forløb med forfatteren Camilla Hübbe skrive deres egen fortælling, i vekselvirkning med at eleverne er medlæsere og kritikere af bog og app om pigen Nord, der er titlen på Camillas næste roman.

Den første inspiration fik eleverne på en 3-dages tur til Sagnlandet i Lejre, hvor de gennemlevede livet som vikinger.

 

Matematikkens dag

Torsdag d. 17.11 var det matematikkens dag på Vibenshus Skole. Årets tema var universet. De store elever underviste de yngre elever. Der blev bl.a. arbejdet med hastighed, rumfart, stjernebilleder, papirfly og de forskellige planeter i vores solsystem. En super god dag, som vil blive gentaget næste år.

Lærernes dag

Den 5. oktober er FN’s internationale lærerdag. Den blev selvfølgelig også fejret på Vibenshus Skole. Skolebestyrelsen havde i samarbejde med skolens ledelse arrangeret morgenmad for lærerne i første lektion. Imens var der ”forældreundervisning” i alle klasser. I 2. lektion blev alle børn samlet i salen og sammen med forældrene sang de tre sange for lærerne.

En stort tak til skolebestyrelsen og de forældre, der kom og hjalp til med at hylde vores dygtige lærere.   

 

Vibenshus Skole – faglighed og trivsel går hånd i hånd

Vibenshus Skole er en traditionsrig skole, hvor 538 elever og 50 ansatte hver dag har deres gang.

Skolen er kendetegnet ved kvikke elever i trivsel, en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole og lægger vægt på et trygt og inspirerende læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle deres faglige potentialer og sociale kompetencer. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden og afspejles i Vibenshus Skoles Grundlov. Grundloven fungerer som pejlemærke for alle med gang på skolen.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en solid økonomi har Vibenshus Skole et særdeles godt fundament.