Atletiksamarbejde med KIF

4.årgang følger  i en periode på 9 uger  et atletikforløb på Østerbro Stadion. Sponsor er Københavns Kommune, i et samarbejde med atletikforeningen KIF og vores Vibenshus Skole.

Eleverne har spurtet, sprunget længdespring, trænet depeche-skift til  stafet og kastet med 2,50 kg  tunge kugler – alt gjort med sjove, legeaktiviteter – flot og professionelt styret af to dygtige trænere fra KIF.

Vores elever på årgangen har været super aktive og gået til den på livet løs, og planen er, at samarbejdet fortsætter næste skoleår, så endnu flere klasser og årgange skal følge lignende atletikforløb.

                                                                                       Idrætshilsner fra Kjell og Helle

Børnehaveklassernes første skoledag.

Skoletaskerne var pakkede og forventningerne høje, da vores nye børnehaveklasser startede onsdag d. 13.08. Alle vores nye elever og deres forældre var mødt i gården kl. 9.00. Sammen med deres venskabsvenner fra 3. og 4. klasse gik eleverne op i klassen. En festlig dag, som sluttede af med alle eleverne spillede billedlotteri. Et stort velkommen til vores nye elever på Vibenshus Skole.

Christian Munch Thorsen   

122 år

Fredag d. 29.08.2014 fejrede vi skolens 122 års fødselsdag. 9. klasserne havde lavet et stjerneløb for resten af skolens elever. Efter 2 timers leg og sjov i Fælledparken, var der et kæmpe kagebord i gården. Dagen sluttede med, at alle sang Vibenshus sangen. En rigtig god dag, stor tak til 9. klasserne og deres lærere, som havde lavet en rigtig god dag for resten af skolen. En stor tak skal der også lyde til alle de forældre, der havde bagt kage til det fælles kagebord.  

Vibenshus Skole er en skole i vækst og det naturlige valg for områdets forældre midt på Østerbro.

Vi er en ældre skole med 121 år på bagen, som rummer 576 elever og 50 ansatte struktureret i 2½ spor på vej til de 3. Skolen er kendetegnet ved en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe, kvikke elever i trivsel og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole, og lægger vægt på at alle kan føle sig trygge, at alle trives og bliver mødt med venlighed og respekt. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen, og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en solid økonomi har Vibenshus Skole et særligt godt fundament at bygge videre på.

Ud over at være midt i en udbygnings- og renoveringsproces, står vi overfor implementeringen af den nye folkeskolereform, en opdeling af skolen i to afdelinger og et særligt fokus på lærernes teamsamarbejde.