Atletiksamarbejde med KIF

4.årgang følger  i en periode på 9 uger  et atletikforløb på Østerbro Stadion. Sponsor er Københavns Kommune, i et samarbejde med atletikforeningen KIF og vores Vibenshus Skole.

Eleverne har spurtet, sprunget længdespring, trænet depeche-skift til  stafet og kastet med 2,50 kg  tunge kugler – alt gjort med sjove, legeaktiviteter – flot og professionelt styret af to dygtige trænere fra KIF.

Vores elever på årgangen har været super aktive og gået til den på livet løs, og planen er, at samarbejdet fortsætter næste skoleår, så endnu flere klasser og årgange skal følge lignende atletikforløb.

                                                                                       Idrætshilsner fra Kjell og Helle

Børnehaveklasernes første skoledag.

Skoletaskerne var pakkede og forventningerne høje, da vores nye børnehaveklasser startede onsdag d. 13.08. Alle vores nye elever og deres forældre var mødt i gården kl. 9.00. Sammen med deres venskabsvenner fra 3. og 4. klasse gik eleverne op i klassen. En festlig dag, som sluttede af med alle eleverne spillede billedlotteri. Et stort velkommen til vores nye elever på Vibenshus Skole.

Christian Munch Thorsen   

8. årgang var på lejrskole på Bornholm.

Vibenshus Skole sender hvert år 8. årgang på lejrskole. I år gik turen til Rønne Vandrerhjem på Bornholm. Eleverne havde op til lejrskolen lavet projekter om Bornholms kultur,  historie, natur og geologi.

Lærerne havde planlagt mange udfordrende aktiviteter og ekskursioner. Der blev rapellet , cyklet og vandret på klipperne fra Hammershus til Helligdomsklipperne, og et besøg på Bornholms kunstmuseum blev der også plads til.

Det er altid en fornøjelse for elever og lærere at være på lejrskole, hvor fagligheden udfordres, sociale relationer og kompetencer styrkes og nye venskaber etableres.

Vibenshus Skole er en skole i vækst og det naturlige valg for områdets forældre midt på Østerbro.

Vi er en ældre skole med 121 år på bagen, som rummer 576 elever og 50 ansatte struktureret i 2½ spor på vej til de 3. Skolen er kendetegnet ved en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe, kvikke elever i trivsel og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole, og lægger vægt på at alle kan føle sig trygge, at alle trives og bliver mødt med venlighed og respekt. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen, og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en solid økonomi har Vibenshus Skole et særligt godt fundament at bygge videre på.

Ud over at være midt i en udbygnings- og renoveringsproces, står vi overfor implementeringen af den nye folkeskolereform, en opdeling af skolen i to afdelinger og et særligt fokus på lærernes teamsamarbejde.