Skolelørdag nov. 2014

Skolelørdag

Så havde vi årets sidste skolelørdag. Der blev julet og hygget i mange klasser og 7. klasserne have fremlæggelse af deres projektopgaver.

Christian Munch Thorsen

Vibenshus skole afholdte sin grundlovsdag

Dagen staretede med morgensang derefter  taler fra Skoleleder Christian M. Thorsen og Elevrådsformand Emilie f. Nielsen.

Eleverne producerede sedler til ballonopsendingen og lavede aktiviteter relateret til Skolens grundlov og ordensregler. Heliumballonerne blev opsendt kl. 1300. Men forinden blev skolens "når viberne flyver fra reden" sunget

Vi havde besøg af Østerbro avis, se omtalen her: http://www.e-pages.dk/bgmonline_oa/399/

 

Så blev den nye legeplads færdig

Så blev skolens nye legeplads endelig færdig. Legepladsen, som kan bruges af indskolingen, blev færdigbygget. Eleverne var meget begejstrede for faciliteterne som det kan ses på billederne. Tageterrassen er for udskolingen, hvor der kan spilles fodbold og bordfodbold. 

Stavetræning og bevægelse

Stavetræning med motion
8. klasserne øvede onsdag den 22. oktober deres staveord til diktaten med sjippetorv i hånden og smil om læben. Eleverne skulle stave, mens de hoppede for hvert bogstav. Der blev flittigt tjekket efter, om ordene blev stavet korrekt, og flere elever fandt gamle sjippetricks frem, fra dengang frikvartererne blev brugt på sådanne aktiviteter.

2.v opsatte krybbespil

 

2.v opsatte krybbespil, med flotte kostumer og glade børn.

 

 

Vores nye super læringscenter

Så åbnede vores nye læringscenter. Helle og Susan har i de sidste par måneder knoklet med at indrette vores nye læringscenter og nu er det færdigt. Allerede fra første sekund blev der læst på livet løs i vores nye læringscenter. Stor tak til Helle og Susan for deres store indsats.

Christian Munch Thorsen

Vibenshus Skole er en skole i vækst og det naturlige valg for områdets forældre midt på Østerbro.

Vi er en ældre skole med 122 år på bagen, som rummer 576 elever og 50 ansatte struktureret i 2½ spor på vej til de 3. Skolen er kendetegnet ved en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe, kvikke elever i trivsel og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole, og lægger vægt på at alle kan føle sig trygge, at alle trives og bliver mødt med venlighed og respekt. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen, og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en solid økonomi har Vibenshus Skole et særligt godt fundament at bygge videre på.

Ud over at være midt i en udbygnings- og renoveringsproces, står vi overfor implementeringen af den nye folkeskolereform, en opdeling af skolen i to afdelinger og et særligt fokus på lærernes teamsamarbejde.