Turboforløb i vikingetiden, Lejre

 

Særligt interesserede elever fra 6.årgang har nu startet en skriveproces med inspiration fra vikingetiden.

Eleverne skal i et forløb med forfatteren Camilla Hübbe skrive deres egen fortælling, i vekselvirkning med at eleverne er medlæsere og kritikere af bog og app om pigen Nord, der er titlen på Camillas næste roman.

Den første inspiration fik eleverne på en 3-dages tur til Sagnlandet i Lejre, hvor de gennemlevede livet som vikinger.

 

Skolens fødselsdag

Vibenshus Skole kan nu prale af at være 124 år, og det blev fejret med pomp og pragt fredag d. 26/8.

9. årgang havde arrangeret stjerneløb i Fælledparken for resten af skolen. Det var en stor succes, og der blev hoppet, trukket tov, malet og grinet.

Efter frokost mødtes alle i gården og hyldede skolen med Vibesangen. Dagen blev sluttet af med et festfyrværkeri af et kagebord, som en masse søde forældre havde bidraget til. Det så flot ud, og det var svært at vælge – men alle elever fik et stykke og kunne nyde det i den bagende sol i skolegården

Spændte, nye viber

Onsdag d. 10. august startede vores tre nye 0. klasser. Alle elever og forældre mødte op i skolegården kl. 9.00 og var meget spændte. Eleverne blev råbt op, og sammen med deres 4. klasseven gik de op i klasserne. Forældrene fik mulighed for nogle smagsprøver på EAT- maden, så de kunne få en fornemmelse for hvilken mad, de kan bestille til deres børn.

Vi sluttede dagen af med at spille banko, hvor de elever, der fik pladen fuld først, råbte hurra. En dejlig dag med en masse glade børn og forældre.

 

Vibenshus Skole – faglighed og trivsel går hånd i hånd

Vibenshus Skole er en traditionsrig skole, hvor 543 elever og 50 ansatte hver dag har deres gang.

Skolen er kendetegnet ved kvikke elever i trivsel, en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole og lægger vægt på et trygt og inspirerende læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle deres faglige potentialer og sociale kompetencer. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden og afspejles i Vibenshus Skoles Grundlov. Grundloven fungerer som pejlemærke for alle med gang på skolen.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en solid økonomi har Vibenshus Skole et særdeles godt fundament.