Informationsmøde for kommende 0.klasser

Torsdag d. 6 november holder vi informationsmøde for de kommende 0. klasser. Kom og oplev og hør mere om vores dejlige skole. Se hele indbydelsen under fanebladet "indskrivning"

Vi glæder os til at se alle nye elever og deres forældre

Christian Munch Thorsen

Vibenshus skole afholdte sin grundlovsdag

Dagen staretede med morgensang derefter  taler fra Skoleleder Christian M. Thorsen og Elevrådsformand Emilie f. Nielsen.

Eleverne producerede sedler til ballonopsendingen og lavede aktiviteter relateret til Skolens grundlov og ordensregler. Heliumballonerne blev opsendt kl. 1300. Men forinden blev skolens "når viberne flyver fra reden" sunget

Vi havde besøg af Østerbro avis, se omtalen her: http://www.e-pages.dk/bgmonline_oa/399/

 

Så blev den nye legeplads færdig

Så blev skolens nye legeplads endelig færdig. Legepladsen, som kan bruges af indskolingen, blev færdigbygget. Eleverne var meget begejstrede for faciliteterne som det kan ses på billederne. Tageterrassen er for udskolingen, hvor der kan spilles fodbold og bordfodbold. 

Stavetræning og bevægelse

Stavetræning med motion
8. klasserne øvede onsdag den 22. oktober deres staveord til diktaten med sjippetorv i hånden og smil om læben. Eleverne skulle stave, mens de hoppede for hvert bogstav. Der blev flittigt tjekket efter, om ordene blev stavet korrekt, og flere elever fandt gamle sjippetricks frem, fra dengang frikvartererne blev brugt på sådanne aktiviteter.

Vibenshus Skole inviterer til et spændende foredrag for skolens forældre, lærere og elever med

 Chris MacDonald

27. november 2014 kl. 19 – 21 i gymnastiksalen på Vibenshus Skole

Vi får besøg af den kendte foredragsholder med stor viden om sundhed, træning og kost

Chris holder et foredrag om elevers trivsel, mad, motion, sundhed, motivation og indlæring i forbindelse med den nye folkeskolereform

Kom lyt og se – og bliv udfordret af Chris, der med positiv og åben dialog udfordrer os alle til at se nærmere på, hvordan vi sammen med vores børn kan få bedre trivsel.

Mulighed for køb af drikkelse og kage ved foredraget.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Vibenshus Skole

 

 

 

 

Vores nye super læringscenter

Så åbnede vores nye læringscenter. Helle og Susan har i de sidste par måneder knoklet med at indrette vores nye læringscenter og nu er det færdigt. Allerede fra første sekund blev der læst på livet løs i vores nye læringscenter. Stor tak til Helle og Susan for deres store indsats.

Christian Munch Thorsen

Vibenshus Skole er en skole i vækst og det naturlige valg for områdets forældre midt på Østerbro.

Vi er en ældre skole med 122 år på bagen, som rummer 576 elever og 50 ansatte struktureret i 2½ spor på vej til de 3. Skolen er kendetegnet ved en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe, kvikke elever i trivsel og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole, og lægger vægt på at alle kan føle sig trygge, at alle trives og bliver mødt med venlighed og respekt. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen, og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau og en solid økonomi har Vibenshus Skole et særligt godt fundament at bygge videre på.

Ud over at være midt i en udbygnings- og renoveringsproces, står vi overfor implementeringen af den nye folkeskolereform, en opdeling af skolen i to afdelinger og et særligt fokus på lærernes teamsamarbejde.